Otopný koncept H.Y.B.R.I.D.
H.Y.B.R.I.D – vytápění budoucnosti

Hybridní systém kombinuje dohromady dvě technologie. U otopného koceptu firmy Kübler to jsou infračervené vytápění a konvenční teplovodní vytápění. Celý systém je řízen R.O.S.S.Y., regulací pro úsporu zdrojů do firmy Kübler, která byla roku 2004 oceněna jako inovace roku. Samotná inovace je ve využití zbytkového tepla. Doposud bylo považováno za nemožné hospodárně využít zbytkové teplo při vytápění infrazářiči. Především z důvodu neslučitelnosti infračerveného vytápění, jehož účinnost rozhodujícím způsobem závisí na vysoké teplotě sálavých trubek, a kondenzační technologii, jejíž účinnost roste se snižující se teplotou. Spojením výhod  infračerveného vytápění a optimalizovaným stupněm sálavé účinnosti, efektivní regulace a inovativního využití zbytkového tepla ze spalin  do zcela integrovaného hybridního systému vznikl doposud nejúčinnější otopný koncept firmy Kübler. Díky těmto hodnotám se v dnešní době H.Y.B.R.I.D. může stát vzorem pro hospodárné vytápění hal.