NOVÉ: Využití zbytkového tepla
O.P.U.S. x

Inovativní základ pro hospodárné vytápění hal. Díky O.P.U.S.u je možné hospodárně využít energii obsaženou ve spalinách , které vznikají při vytápění hal. Třeba pro bezplatné vytápění kanceláří nebo sociálního zařízení. S O.P.U.S.em lze zpětně využít až 15% dodané primární energie (dle velikosti zařízení). A to je obrovský skok v efektivitě vytápění hal pomocí infračervených zářičů. Více informací získáte zde.