NOVÉ: Hybridní systém
Otopný koncept H.Y.B.R.I.D.

Tři součásti – rozhodující výhody. H.Y.B.R.I.D. je zcela integrovaný hybridní systém sestávajíci z infračerveného vytápění s optimalizovaným stupněm sálavé účinnosti, efektivní regulace a inovativního využití zbytkového tepla.Až 15% energie získané ze zbytkového tepla, až 108% tepelně technického stupně účinnosti. Díky těmto hodnotám je H.Y.B.R.I.D.vzorem pro hospodárné vytápění hal. A také doposud nejefektivnějším konceptem vytápění od firmy Kübler.
 

Infračervené /Tmavé zářiče

Infračervené zářiče firmy Kübler umožňují až 70% úsporu energie, drastickou redukci CO2 emisí, ale také flexibilitu a kvalitu. Nejrůznější typy hal, rozmanité velikosti, různá prostředí. Možnosti, kde lze použít intračervené zářiče firmy Kübler, jsou téměř bez hranic. Najděte si zde svůj typ.
 

Využití zbytkového tepla O.P.U.S. X

Inovativní základ pro hospodárné vytápění hal. Díky O.P.U.S.u je možné hospodárně využít energii obsaženou ve spalinách , které vznikají při vytápění hal. Třeba pro bezplatné vytápění kanceláří nebo sociálního zařízení. S O.P.U.S.em lze zpětně využít až 15% dodané primární energie (dle velikosti zařízení). A to je obrovský skok v efektivitě vytápění hal pomocí infračervených zářičů. Více informací získáte zde.