Délka elektrického vedení
 

Výpočet délky vedení přívodu elektrické energie

V následujících tabulkách naleznete maximální délky el. vedení pro vytápění firmy KÜBLER. Při tom se předpokládá maximální úbytek napětí 1% v přívodu k řídící jednotce KÜBLER a ve vedení mezi řídící jednotkou a topným tělesem maximálně 3%, aby nebyl překročen celkový úbytek napětí 4% dle VDE0100, část 520, odst.525.

 

Přívod k R.O.S.S.Y® popř. ke standardnímu rozvaděči

Přívod k zářičům typu AR a Optima - samostatný odvod spalin

 

Přívod u zářičů typu AR, Optima a NRV - společný odvod spalin

 

Přívod k ventilátorům pro společný odvod spalin

 

Přívod k zářičům typu Thermoline MSV ostatních případech je nutno maximální délku el. vedení vypočítat dle následujíci rovnice s maximálním úbytkem napětí  Ua = 4%