Standardní rozvaděč S
Zdroj napětí k standardní spínací a řídící jednotce Standard u zářičů AR a Optima

Každý zářič je spojen s rozvaděčem pomocí kabelu  5 x 1,5 mm2 NYM-J pro napájení elektrickým proudem a hlášení provozního stavu či chyb. U větších zařízení se samostatným nebo společným odvodem spalin je možno spojit více zářičů do jedné topné zóny. Každá topná zóna je pro účely regulace teploty vybavena vlastním teplotním čidlem, které je s rozvaděčem propojeno stíněným kabelem, např. YSTY 2 x 2-0,8.Pro linerání zářiče typu AR 13 HB, AR 22 HB, AR 40 HB a AR 50 HB se samostatným odvodem spalin musí prováděcí firma dodat a mezi hořák a ventilátor namontovat kabel  5 x 1,5 m2 NYM-J (v kabelovém schématu toto není extra uvedeno).Spalinový ventilátor pro zařízení se společným odvodem spalin je třeba pro­pojit s rozvaděčem, a to dle typu a výkonu ventilátoru takto: Motor ventilátoru s napětím 230 V a 50 Hz: 3 x 1,5 mm2 NYM-J Motor ventilátoru s napětím 400 V a 50 Hz: 5 x 1,5 mm2 NYM-J nebo větší (viz také. „Výpočet maximální délky el. vedení“)  Pro regulaci zářičů s funkcí „vratové clony“ je nutno propojit rozvaděč s jednotlivými spínači na vratech (zajistí stavba) například kabelem 3 x 1,5 mm2 NYM-J. Světelná závora pro zastavení jeřábu v parkovací pozici musí být propojena s rozvaděčem například kabelem 4 x 0,75 mm2 YCY. Regulace pro tuto funkci je umístěna mezi rozvaděčem a řízenými zářiči. Práci na elektroinstalaci smí provádět pou­ze odborná firma dle platných nařízení a ustanovení.Kabelová schémata odpovídají kabeláži u rozvaděče R.O.S.S.Y.

  

Zdroj napětí ke spíací a řídící jednotce u zářičů MS 28-66

Přívod elektrické energie k rozvaděči lze zajistit např. kabelem  5 x 2,5 mm² NYM-J. Mezi obslužným panelem a spínací jed­notkou se použije kabel 18 x 1,5 mm² např. HYSCY-JZ.

Dle rozdělení topných zón je každá zóna za účelem regulace teploty vybavena vlast­ním teplotním čidlem, které je spojeno s rozvaděčem pomocí kabelu 3 x 1,5 mm² NYM-J. Údaje pro přívod naleznete v tabulce Výpočet maximální délky el. vedení.

Práce na elektroinstalaci smí provádět jen odborná firma dle platných nařízení a ustanovení.

Kabelové schéma u zářičů Thermoline MS 

2 zářiče / 2 topné zóny

 

 

  

Zdroj napětí ke spínací a řídící jednotce u zářičů MS 70-140

Přívod elektrické energie k rozvaděči lze zajistit např. kabelem  5 x 2,5 mm² NYM-J. Mezi obslužným panelem a spínací jed­notkou se použije kabel 25 x 2,5 mm² např. HYSCY-JZ. 

Dle rozdělení topných zón je každá zóna za účelem regulace teploty vybavena vlast­ním teplotním čidlem, které je spojeno s rozvaděčem pomocí kabelu 3 x 1,5 mm² NYM-J. Údaje pro přívod naleznete v tabulce na str. Výpočet maximální délky el. vedení.

Práce na elektroinstalaci smí provádět jen odborná firma dle platných nařízení a ustanovení.

Kabelové schéma u zářičů Thermoline MS 

2 zářiče / 2 topné zóny