R.O.S.S.Y®
Přívod elektrické energie k R.O.S.S.Y® u zářičů AR a Optima

Každý zářič je spojen s rozvaděčem R.O.S.S.Y® pomocí kabelu  5 x 1,5 mm2 NYM-J pro napájení elektrickým proudem a hlášení provozního stavu či chyb. 

U větších zařízení se samostatným nebo společným odvodem spalin je možno spojit více zářičů do jedné topné zóny.  Každá topná zóna je pro účely regulace teploty vybavena vlastním teplotním čidlem, které je s rozvaděčem R.O.S.S.Y® propojeno stíněným kabelem, např. YSTY
2 x 2-0,8.

Je-li R.O.S.S.Y® doplněna o úsporný mo­dul SmarTec, je potřeba také venkov­ní teplotní čidlo. Toto čidlo instalujte na severní stěnu budovy a propojte s R.O.S.S.Y®  stíněným kabelem, např. YSTY 2 x
2-0,8. 

Pro linerání zářiče typu AR 13 HB, AR 22 HB, AR 40 HB a AR 50 HB se samostatným odvodem spalin musí prováděcí firma dodat a mezi hořák a ventilátor namontovat kabel  5 x 1,5 m2 NYM-J (v kabelovém schématu toto není extra uvedeno).

Spalinový ventilátor pro zařízení se společným odvodem spalin je třeba pro­pojit s rozvaděčem  R.O.S.S.Y®, a to dle typu a výkonu ventilátoru takto:

Motor ventilátoru s napětím 230 V a 50 Hz: 3 x 1,5 mm2 NYM-J

Motor ventilátoru s napětím 400 V a 50 Hz: 5 x 1,5 mm2 NYM-J nebo větší

(viz také. „Výpočet maximální délky el. vedení“) 

Pro regulaci zářičů s funkcí „vratové clony“ je nutno propojit R.O.S.S.Y® jednotlivými spínači na vratech (zajistí stavba) například kabelem 3 x 1,5 mm2 NYM-J.

Světelná závora pro zastavení jeřábu v parkovací pozici musí být propojena s R.O.S.S.Y® například kabelem 4 x 0,75 mm2 YCY. Regulace pro tuto funkci je umístěna mezi R.O.S.S.Y®  a řízenými zářiči.

Práci na elektroinstalaci smí provádět pou­ze odborná firma dle platných nařízení a ustanovení.Kabelové schéma u společného odvodu spalin

4 zářiče / 2 topné zóny 

Kabelové schéma u samostatného odvodu spalin

4 zářiče / 2 topné zóny 

 

Kabelové schéma u samostatného odvodu spalin

2 zářiče / 1 topnou zónu 

Přívod elektrické energie k R.O.S.S.Y® u vícehořákových zářičů NRV

Koncový hořák topné větve s jedním nebo více hořáky je nutno propojit s rozvaděčem R.O.S.S.Y® například kabelem 5 x 1,5 mm2 NYM-J.

Každý další hořák topné větve (inline) je propojen s předchozím hořákem pomocí rozbočné krabice a kabelu 3 x 1,5 mm2 NYM-J.

Dle rozdělení topných zón (možno dle větví) má každá topná zóna zapojeno jedno vnitřní teplotní čidlo, za účelem regulace teploty. Toto čidlo je s R.O.S.S.Y® propojeno stíněným kabelem například YSTY 2 x 2-0,8.

Ventilátor odvodu spalin je propojen s rozvaděčem R.O.S.S.Y® takto:

Motor ventilátoru s napětím 230 V a 50 Hz: 3 x 1,5 mm² NYM-JMotor ventilátoru s napětím 400 V a 50 Hz: 5 x 1,5 mm² NYM-J nebo větším 

(viz také str. „Výpočet maximální délky el. vedení“)

Pro regulaci zářičů s funkcí „vratové clony“ je nutno propojit R.O.S.S.Y® jednotlivými spínači na vratech (zajistí stavba) například kabelem 3 x 1,5 mm2 NYM-J.

Světelná závora pro zastavení jeřábu v parkovací pozici musí být propojena s R.O.S.S.Y® například kabelem 4 x 0,75 mm2 YCY. Regulace pro tuto funkcije umístěna mezi R.O.S.S.Y®  a řízenými zářiči.

Práce na elektroinstalaci smí provádět jen odborná firma dle platných nařízení a ustanovení.Kabelové schéma u NRV

1 větev / 1 topná zóna