Tvarovky pro odvod spalin
 

Průchod střechou s nasáváním spalovacího vzduchu zvenku pro všechny typy odvodů spalin (samostatný, pro 2 zářiče, společný)
 

Průchod střechou s nasáváním spalovacího vzduchu zvenku pro samostatný odvod spalin