Odvody spalin
Všeobecné informace

Zde naleznete všeobecné informace k tématu odvod spalin a průchody střechou.
 

Samostatný odvod spalin

Zde naleznete informace jak napojit jeden, resp. dva zářiče s ventilátorem na samostatný odvod spalin.
 

Společný odvod spalin

Všechny zářiče typu AR, NRV a Optima je možno napojit na společný odvod spalin až do celkového výkonu 750kW. Zde zjistíte jak na to.
 

Nasávání venkovního vzduchu

Díky robustní konstrukci našich hořáků obvykle není potřeba nasávat vzduch z venkovní atmosféry. Výjimku tvoří extrémně zatížené vnitřní prostory haly.
 

Tvarovky pro odvod spalin

Zde naleznete míry a detaily ke všem tvarovkám pro odvod spalin.