Všeobecné informace
Instalace dle ČSN EN 416, ČSN EN 777-1 až ČSN EN 777-4, DVGW (Německé odborné sdružení pro plyn a vodu) VP 118

U odvodů spalin se rozlišují zařízení se samostatným a se společným odvodem spalin. Pro odvody spalin se používají různé průchodky střechou. Dle situace pak jsou různé průměry di, da a dd (viz. tabulka a nákresy).

 

Těsnicí pouzdro je kónické a dodává se v následujících provedeních, dle náklonu střechy:

0 - 8°, 6 - 14° a 12 - 20°.

  

O stavebním záměru musí být informován příslušný revizní technik. Všechny části odvodu spalin jsou certifikovány spolu se zářičem jako systém dle ČSN EN 416-1 příp. 777-1 až 777-4 a DVGW VP 118. Odvody spalin firmy Kübler jsou zhotoveny z kvalitního materiálu a vykazují dlouhou životnost.


 

Průchodka střechou v mm100150200
diSpalinové potrubí100150200
daPrůchodka střechou150200250
ddOtvor ve střeše225275325
 Průchodka střechou (označení)170220270