Nasávání venkovního vzduchu
Nasávání venkovního vzduchu pro provoz nezávislý na vnitřní atmosféře v hale  

Díky robustní konstrukci našich hořáků není ve většíně případů potřeba nasávat vzduch z venkovní atmosféry. Pokud však budou zářiče provozovány v extrémně zatížených postorách haly (např. chemické výpary či prach) příp. v halách s klimatizací a cirkulací vzduchu, je možno použít zářič s nasáváním venkovního vzduchu (viz obrázek). Nezávisle na vnitřní atmosféře v hale mohou být instalovány samostatné i společné odvody spalin.Příklad: Nasávání venkovního vzduchu pro provoz nezávislý na vnitřní atmosféře v hale 

Společný přívod spalovacího vzduchu