Společný odvod spalin
SammelabgasanlageSammelabgasanlageSammelabgasanlageSpolečný odvod spalin

Na společný odvod spalin je možno napojit všechny zářiče typu AR, NRV a Optima až do celkového výkonu 750 kW. U topných soustav se společným odvodem spalin je na jeden odvod spalin napojeno více zářičů. Na libovolné místo této soustavy se připojí ventilátor pro společný odvod spalin, který zajišťuje odvod spalin a také potřebný podtlak v hořákové komoře. Aby mohl být nastaven podtlak u každého jednolivého zářiče, používá se místo samostatných odsávacích ventilátorů šoupátko spalin. Minimální průměr centrálního spalinového potrubí je nutno dimenzovat tak, aby rychlost proudění byla nižší než 10 m/s.Průměr potrubí pro společný odvod spalin a typ ventilátoru se dimenzuje dle počtu a výkonu zářičů. Naši technici rádi zodpoví Vaše dotazy ohledně správného dimenzování  potrubí i ventilátorů.