Samostatný odvod spalin
Na samostatný odvod spalin jsou napojeny jeden, resp.dva zářiče s ventilátorem. Spalinové potrubí mezi zářičem a průchodem stěnou či střechou je součástí topného systému. Otvor pro měření spalin se nachází na přechodu ke svislému dílu průchodky střechou, příp. těsně před či za průchodkou stěnou.