Připojení plynu
Jako palivo je možno použít zemní plyn či propan. Změnu paliva je možno provést bez velkých nákladů.


Montáž plynové hadice

Pro spojení plynového potrubí s přípojkou plynu na hořáku musí být použita pružná hadice a kulový kohout, aby se vyrovnaly vlivy tepelné roztažnosti zářiče (viz. obrázek). Mezi kulovým kohoutem a plynovým nátrubkem musí být smyčka.

Tlak plynu je uveden u jednotlivých zářičů a nesmí překročit  50 mbar.

Při zkoušce tlaku musí být kulové kohouty uzavřeny, aby se zabránilo poškození kombinovaného bloku plynu v hořáku.


Práci na plynovém vedení smí provádět pouze odborná firma dle platných nařízení a ustanovení .