Zdroj napětí
R.O.S.S.Y®

Zde naleznete veškeré informace o přívodu elektrické energie pro zářiče typu AR, Optima a NRV.
 

Standardní rozvaděč S

Zdroj napětí ke spínací a řídící jednotce u zářičů MS 28-60
 

Ovládací prvky

V tomto schématu je popsáno, jak propojit zářiče typu AR či Optima s různými ovládacími prvky
 

Délka elektrického vedení

Maximální délky vedení, popsané např. pro zářiče, ventilátory, rozvaděč R.O.S.S.Y či standardní rozvaděče. Pro jiné použití Vám pomohou výpočtové rovnice.