Tiráž
Kübler GmbH
Am Bubenpfad 1a
D-67065 Ludwigshafen am Rhein
Tel.: +49-621/ 57 000-0
Fax: +49-621/ 57 000-57

jednatel: Thomas Kübler
HRB Ludwigshafen 3379
danové ident. císlo: DE 149139822

E-Mail: direkt@kuebler-hallenheizungen.de

Kübler, spol. s r.o.
Zdická 1235/2, Praha 5 153 00
Tel: +420 286 840 537 , Fax: +420 286 840 536

jednatelka: Hana Volfová

DICO: CZ 26457768 E-Mail: kuebler@kuebler.cz

 

Ochrana dat

Firma KÜBLER bere  ochranu Vašich údaju i pravidla daná zákonem velmi vážne.  Na této stránce se stahují automaticky z Vašeho serveru pouze nutné technické osobní údaje.

Patrí k nim:

  • Typ a verze Vašeho prohlížece 
  • Použitý  operacní systém
  • Doména webové stránky, ze které jste prešli na naši stránku
  • IP-adresa pripojeného pocítace
  • Cas a doba pripojení

Firma KÜBLER nemuže tato data spojit s pripojenými osobami a používá je jen pro anonymní  statistické a technické úcely. Prodej, pronájem ci predání techto dat tretítm osobám není prípustný v žádné forme. Pouze v prípade stanovené zákonem jsme povini tyto údaje poskytnout státním orgánum.  Firma KÜBLER prijímá taková technicko-organizacní bezpecnostní opatrení, aby zabránila náhodné ci úmyslné  manipulaci, ztráte, znicení ci neoprávnenému zneužití tretí osobou. Tato opatrení prubežne aktualizujeme. Na požádání Vám písemne sdelíme, zda a která osobní data jsou o Vás uložena. Pokud by tyto údaje obsahovaly chyby, samozrejme je na Vaši žádost opravíme.

Pri elektronickém kontaktu s naší firmou prosím nezapomente, že tento zpusob komunikace není tak bezpecný a duverný jako písemná forma. Peclive proto zvažte, která data nám pošlete emailem. 

Copyright

Veškeré texty, obrázky a informace zverejnené na této stránce podléhají autorskému právu firmy Kübler GmbH. Není povoleno reprodukovat ci kopírovat cásti textu ani celý text bez povolení Kübler GmbH. "R.O.S.S.Y®", "AGRARNOX®" a všechny dále uvedené znacky ci názvy produktu jsou zapsané  ochranné známky a smejí být použity jen s výslovným souhlasem  Kübler GmbH .

Internetové odkazy

Prohlašujeme, že nemáme žádný vliv na obsah ci vzhled  propojených stránek. Z tohoto duvodu se distancujeme, i pres peclivou kontrolu, od obsahu všech  propojených stránek a nerebíráme za ne žádnou odpovednost.


Toto prohlášení platí pro všechny odkazy, na které se dostanete pres webové stránky firmy Kübler GmbH.