Round-Robin test
Od inovace k normě

V rámci Round-Robin-testu (evropský test) vzniklého pro Evropskou normovací komisi CENT 180 prokázal RayLab, že odpovídá požadavkům na měřicí systém v kriteriích opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při měření stupně sálavé účinnosti průmyslových vytápění. Tento test ukázal, že za pomoci RayLab se etablovala průkazná, spolehlivá měřící metoda.

Při Round-Robin-testu se srovnávají všeobecné měřicí metody téhož předmětu vzhledem ke své reprodukovatelnosti a přesnosti opakování. Čím častěji jsou tyto hodnoty stejné či podobné, tím přesnější je metoda. Vše se statisticky zapisuje. Obvykle jsou dodány dvoje rovnocenné měřicí výsledky, které provedly různé osoby na různých místech.


RayLab je zakotven jako metoda B v nové evropské normě 416-2 a 419-2.

Provedli jsme výzkumné práce pro vznikající normu a dodatli rozhodující základní kámen pro vývoj nové efektivnější generace vytápění s menším množstvím škodlivin. Německé know-how tak určuje trendy ve vývojové etapě, jež je rozhodující pro infračervené zářiče.