RayLab
Plně automatický systém pro měření stupně sálavé účinnosti

Systém RayLab dává vůbec poprvé v historii možnost, spolehlivě a reprodukovatelně určit výkon, tedy podíl infračerveného sálání u průmyslového vytápění. Celý proces je plně automatický a trvá asi 1,5 hodiny. Odpadá riziko chybného ručního měření a také velká časová náročnost (cca 2 osoby á den). Díky změření infarčerveného podílu lze nyní poprvé získat spolehlivé porovnatelné údaje o efektivitě infračerveného vytápění. Neboť čím vyšší je stupeň sálavé účinnosti, tím vyšší je úspora energie.Funkce

Tento kompletní kompaktní systém meří sálavý výkon ve vzdálenosti 10 cm od zářiče po celé definované délce (rovina měření). Vytvoří se síť s měřicími body, vzdálenými 10 cm od sebe, a na této síti se zachytí infračervené záření. Naměřené hodnoty se integrují a spojí s použitým množstvím energie. Během měřicího  procesu je kromě infračerveného záření zachyceno i mnoho jiných hodnot, např. teplota, vlhkost v místnosti.


Využití

Tento přenosný kompatkní systém lze použít univerzálně pro všechny infračervené zářiče na trhu (od 10 kW tmavých zářičů po 300 kW recirkulační, světlé zářiče i zářiče vícehořákové). Pro výrobce je to tedy důležitý nástroj, jak lépe porovnat konkurenční výrobky s jeho vlastními.


Snížení emisí a úspora energie

Ročně je v Německu instalováno průměrně 408 MW topného výkonu vytápěných tmavými zářiči (v místnostech od 4 metrů výšky) – celkem 10% celkového topného výkonu v průmyslově vytápěných halách. Za rok by bylo možno snížit emise CO2 o více než 2 miliony tun díky použití zářičů s optimalizovaným stupněm sálavé účinnosti. Při pohledu na celkový topný výkon (neomezený jen na infrčervené zářiče) je potenciál úspor 40 milionů tun CO2 ročně, pokud by byly konvenční vytápěcí systémy nahrazeny moderními infračevenými technologiemi, které šetří zdroje. Toto číslo ukazuje, jak podstatný je stupeň sálavé účinnosti pro hodnocení spotřeby energie a emisí CO2. Díky tomu získáváme přehled o potenciálu úspor. Předpokadem je možnost změřit sálavou účinnost.

 

Flexibilita

  • RayLab je přenosný kompaktní systém použitelný univerzálně pro všechny infračervené zářiče na trhu
  • RayLab neklade žádné speciální požadavky na měřený prostor. Je potřeba jen rovná podlaha a přiměřeně velký prostor. Žádné další dodatečné investice.
  • RayLab pracuje zcela automaticky, s vysokou přesností měření. Dosahuje nezvyklé kvality v opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření.

 

Relevantnost

Nově vyvinutý systém RayLab zavedla firma KÜBLER do evropských norem. Nyní je to spolehlivá možnost jak provést měření dle normy EN 416-2 a 419-2. Systematické vyhodnocení dle stupně sálavé účinnosti otevírá enormní potenciál úspor při spotřebě energie i pro snížení emisí CO2.

 

Se vstupen normy v platnost se tento systém stává povinným pro všechny evropské zkušební instututy. Navíc je důležitým zkušebním nástrojem pro výrobce infračervených zářičů. Aby zajistili dodržování těchto norem svými zářiči a/nebo aby se vymezili vůči konkurenci.