Měřicí systém
Od inovace k normě

Firma KÜBLER otevřela aktuální diskuzi na téma podíl infračerveného záření a tím i stupeň sálavé účinnosti jakožto směrodatné kritérium kvality moderních topných zařízení. Mezinárodní význam má systém měření stupně účinnosti infračerveného vytápění "RayLab" - plně automatický systém pro měření stupně sálavé účinnosti infračerveného průmyslového vytápění (světlých a tmavých zářičů).

RayLab

Zde je popsán plně automatický měřící systém RayLab, zakotvený jako metoda B v nových evropských normách EN416-2 a EN419-2. Jeho funkce, výhody a možnosti využití.
 

Round-Robin test

V rámci Round-Robin-testu (evropský test) vzniklého pro Evropskou normovací komisi CENT 180 prokázal RayLab, že odpovídá požadavkům na měřicí systém v kriteriích opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při měření stupně sálavé účinnosti průmyslových vytápění.