Spolupracovníci
K úspěchu je potřeba chytrých hlav a to v každé fázi projektu. Kompetentní a angažované lidi, kteří jsou za každým řešením vytápění firmy KÜBLER. Pro naši firmu je důležitá excelentní kvalifikace všech našich spolupracovníků, jejich motivace a v neposlední řadě i jejich zapojení do podnikatelských plánů. Ne nadarmo je firma KÜBLER magnetem pro odborníky a vedoucí pracovníky z celého Německa i z Evropy.

Firemní kultura

Radost z výkonu, zodpovědnost za projekty, vlastní iniciativa a možnost dělat chyby – individuální dovednosti našich spolupracovníků, které mají přímý vliv na spolupráci s našimi zákazníky.
 

Akademie firmy Kübler

Odborné znalosti našich spolupracovníků jsou základem pro úspěšné projekty a proto, co je pro nás nejdůležitější- spokojenost našich zákazníků