Mise
Pryč jsou doby, kdy při vytápění hal šlo jen o topení. Vzhledem ke globalizaci trhu, nové konkurenční situaci a snižování nákladů najdete dnes těžko investici, která by nebyla posuzována přísným kritériem rentability. Především v našem oboru. Důvodem je 100% nárůst cen zemního plynu (a to jen za posledních 10 let). Také důsledky Kjótského protokolu. Energetický průkaz budov a vyhláška č. 148 o energetické náročnosti budou klade značně vysoké požadavky na úsporu energií techniky i budov. Tím spoluurčuje rozhodujícím způsobem i hodnotu stavby. V Anglii jsou investice do moderního vytápění s podílem infračerveného záření vyšším než 50% daňově zvýhodněny.

 

Trend je jednoznačný. Pokud v budoucnu plánujete koupit či modernizovat vytápění, bylo by krátkozraké hodnotit jen pořizovací náklady. Do popředí se s velikostí vytápěného prostoru dostávají především provozní náklady. Představte si, že u průměrného vytápění vznikne za jeho životnost 15 let asi 6ti- až 20tinásobek pořizovacích nákladů jako náklady na energii. Zajímavá tedy jsou ta zařízení, která se během své životnosti osvědčí – v otázce stupně účinnosti i nákladů na údržbu či servis. I v otázce využití a komfortu ovládání.

 

Takové je vytápění pro velké prostory od firmy KÜBLER. Systémová řešení, která byla vyvinuta a instalována v nejrůznějších typech hal a prostředí, ukazují náš cit pro detaily. A také naše úsilí vynaložené při vytváření trvalého díla. V porovnání s běžnými vytápěcími systémy spotřebují naše zářiče během své životnosti jen 20-50 % energie. Během krátké doby se tedy zcela zaplatí. Tím určují naše výrobky neustále trend - a to i pro budoucí legislativu.

Naším cílem je vytvářet užitečné inovace. Investujeme do toho nezvykle mnoho. S pomocí inovativních produktů a systémových řešení vytváříme přidanou hodnotu. Pro naše zákazníky trvalé, náklady snižující technologie a služby. Pro naše životní prostředí řešeními snižujícími emise CO2 až o 70%. Chceme, abyste získali takové vytápění, které splní nároky naší doby efektivněji, jednodušeji a výhodněji. Tomu říkáme inteligentní teplo.