Inovace
Inovace není samoúčelná – Inovace má cíl:

nabídnout uživatelům velkoprostorového vytápění takové řešení, které splní požadavky doby lépe, jednodušeji a efektivněji. To je krédo firmy KÜBLER.

Důsledkem jsou nadprůměrně vysoké investice do výskumu a vývoje. S výsledky, které stanovují měřítka. 50% obratu dnes tvoří výrobky, které jsou na trhu sotva 3 roky. A k tomu patří četná ocenění. Firma KÜBLER má vedoucí pozici na poli inovací - a to v celoevropském měřítku.

Firma KÜBLER chápe inovaci jako proces, který staví na řadě instrumentů, jenž jsou cíleně používány k podpoře inovací. K tomu patří i správné inovační prostředí. Tvoří ho zapojení všech zaměstnanců do interdisciplinárních projektových skupin a brainstormingových fór. Vnitropodnikový komunikační kanál pro zpracování návrhů a nápadů se stará o to, aby byl využit kreativní potenciál všech spolupracovníků. Podporujeme odvahu riskovat, která je potřeba pro každý nový nápad. A dáváme jistotu, že se budeme spolupodílet i na případném neúspěchu. V neposlední řadě hraje důležitou roli i rozpočtový rizikový kapitál. 

Stejně důležitým instrumentem je i permanentní strukturovaný screening z interního a externího pohledu. Firma tak získává potřebnou zpětnou vazbu pro korekturu a zlepšení všech procesů. 

Také úzká spolupráce a přenos know-how mezi vysokými školami a vědeckými institucemi patří k těmto instrumentům. Například ve spolupráci s firmou Ruhrgas AG, dnes EON, byla vyvinuta  inovativní hořáková hlava AGRARNOX. Tato hlava zabezpečí, aby spaliny vznikající během vytápěcího procesu byly tak čisté, že je lze použít pro hnojení CO2 ve sklenících. Díky tomuto novému produktu si firma KÜBLER do budoucna zajistila novou cílovou skupinu a odbytový trh. Spolupráce s diplomanty a praktikanty v tomto oboru umožňuje firmě nepostradatelný přesnos know-how.

Inovační marketing zajistí, že riziko inovovat mimo požadavků trhu je minimalizováno. Aby se zajistilo akceptování nových produktů na trhu již ve fázi vývoje, nasazujeme množství rozličných marketingových instrumentů. Například kontinuálně prováděné analýzy potřeb. Nebo expertýzy, které poskytují pravidelné srovnání současného stádia vývoje a aktuálních požadavků trhu.