Literatura
Das Prinzip Infrarot

Thomas Kübler

Infrarot- Heizungstechnik für Grossräume (Infračervené velkoprostorové vytápění)

Vydavatelství Vulkan

ISBN 3-8027-3505-6
Euro 39,88


Infračervené vytápění patří k upřednostňovaným technologiím, když se jedná o jednoduché, rychlé, komfortní a hospodárné vytápění velkých prostor. Při porovnání spotřeby tepla středně staré haly v oblasti Rhein-Neckar v Německu se například ukázalo, že přechodem na infračervené vytápění je možno ušetřit tolik energie, jako spotřebuje za rok 51 rodiných domů. Tmavé zářiče navíc vytvářejí příjemné prostředí, bez průvanu, které chrání před projevy únavy a má pozitivní vliv na alergiky. V neposlední řadě se při použití infračervených zářičů výrazně zjednodušuje projektování a plánování stavby.


V této knize najde přehled každý, kdo je pověřen úkolem vytápět velké prostory a hledá pomoc pro konkrétní projekt. Zároveň je tato kniha podrobnou příručkou a učebnicí. Dílo, které se kromě fyzikálních základů a zákonitostí věnuje i konstrukci, způsobu fongování a působení, především pak metodám měření sálavé účinnosti, aniž by pustilo ze zřetele praktické použití.