Stupeň sálavé účinnosti
Nové měřítko hospodárnosti

Jako hodnotící kritérium platí pro plynové tmavé zářiče do budoucna kromě směrnice pro plynové spotřebiče (90/396/EGW) která předepisuje racionální využití energie, také stupeň sálavé účinnosti, resp. podíl infračerveného záření. Rozhodující v budoucnu nebude tepelně technický stupeň účinnosti, ale stupeň sálavé účinnosti popsaný v ČSN EN 416-2. 

V Anglii jsou investice do moderního vytápění za použití více než 50%ního podílu infračerveného záření daňově zvýhoděny. Trend je tedy jednoznačný. Nadále bude v budoucnu v zájmu výrobců z celé Evropy, nechat v rámci konkurenceschopnosti přeměřit své zářiče podle stupně sálavé účinnosti. Až doposud nebyly na trhu k dispozici žádné měřicí přístroje, které by byly schopné provést měření v souladu s normami, rychle, spolehlivě a levně.  A protože sálavé záření šetří značné množství energie oproti obvyklým topným systémům, je výsledek jasný – vyšší stupeň sálavé účinnosti přináší vyšší úspory energie.

Měřicí systém

Zde zjistíte informace, fakta a detaily o inovativním systému spolehlivého měření infračerveného podílu dle evropských norem.