Svazy a komise
Firma Kübler přispěla značnou mírou k tomu, aby se technologie infračerveného vytápění masově rozšířila. Dnes patří naše firma se sídlem v německém Ludwigshafenu k vedoucím prodejcům nejmodernějších infračervených topných systémů v Evropě. Technologie vyvinuté firmou Kübler patří k osvědčeným řešením. A to nejen díky tomu, že se firma Kübler angažuje ve všech relevantních oborových svazech a aktivně se podílí na vzniku norem a směrnic v normovacích komisích.

 

  • Člen FIGAWA (Spolkové sdružení firem z oboru voda-topení-plyn v Německu)
  • Člen německé národní normovací komise pro plyn při DIN/DVGW (národní komise pro ervropské normy): nositel německého mandátu v evropské normovací komisi, spolupráce na národních a evropských normách plynových zářičů
  • Člen evropské normovací komise CEN/TC 180 WG 5, se sídlem v Londýně (vývoj evropských produktových norem  pro sálavé vytápění 416 1-2, 419 1-2, CZ EN 777 1-3, CZ EN 1259 1-3)
  • Iniciátor založení německého oborového svazu tmavých zářičů s cílem sjednotit zájmy německých výrobců tmavých zářičů
  • Měřicí metoda  (RayLab) vyvinutá firmou KÜBLER byla v roce 2005 uznána jako evropská norma