Certifikáty a informace k revizi
 

Certifikát sestavy

 

Zářiče firmy KÜBLER (se samostatným i společným odvodem spalin) jsou certifikovány dle ČSN EN 416-1 (Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva a ventilátorem), ČSN EN 777 - 1 až 4 (Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností).

Dle těchto norem jsou všechny díly otopné sestavy (zářič, odvody spalin, ventilátory pro společný odvod spalin, průchodky stěnou i střechou) součástí jedné sestavy, a jsou tedy certifikovány společně se zářičem.

Certifikát sestavy D

Sestava D je takový typ sestavy, ve kterém jsou jednotlivé zářiče bez ventilátoru napojeny na společnou spalinovou trubku s ventilátorem a na odbočkové trubce se nachází jen jeden hořák
 

Certifikát sestavy E

Sestava E je takový typ sestavy, ve kterém jsou jednotlivé zářiče s ventilátorem napojeny na společnou spalinovou trubku bez ventilátoru a na odbočkové trubce se nachází jen jeden hořák.
 

Certifikát sestavy H

Sestava H je takový typ sestavy, ve kterém jsou jednotlivé zářiče bez ventilátoru napojeny na společné potrubí s ventilátorem a na odbočkové trubce se nachází jeden nebo více hořáků.